Du kan nu være med til at gøre en forskel på en velgørenhedsauktion til fordel for Dignity – Dansk Institut Mod Tortur den 16. december. Her udbyder Bruun Rasmussen 12 værker af den verdensberømte danske krigsfotograf Jan Grarup fra hans nye fotobogværk “And Then There Was Silence”.

And Then There Was Silence”

Den danske fotograf Jan Grarup er anerkendt over hele verden for sine krigsfotografier fra alverdens brændpunkter. I et nyt fotobogværk ”And Then There Was Silence” præsenterer han sine mest ikoniske fotografier fra de seneste årtier blandt krigshærgede soldater, mennesker på flugt og i stor nød. 12 fotografier fra bogen kommer nu under hammeren til fordel for organisationen Dignity, Dansk Institut Mod Tortur.

Se alle velgørenhedsauktionens værker her

Titlen på bogværket ”And Then There Was Silence” refererer bl.a. til den tavshed, der følger i kølvandet på mediernes katastrofedækning af områder ramt af ulykke. Med titlen peger fotografen på, at katastrofen er der hele tiden. Også når vi ikke kigger. Billederne råber os virkeligheden lige i ansigtet – mere end tusinde ord.

Billeder af krigens gru og håb

Jan Grarups fotografier dokumenterer den allestedsnærværende ødelæggelse i de krigs- og hungershærgede områder, han har besøgt – fra Mogadishu til Mosul. Men Grarups linse fanger også de absurde og livsbekræftende stunder midt i al ødelæggelsen, der prikker til nysgerrigheden og vækker håb. Som i billedet af en mand med en sværdfisk på ryggen eller en dreng, der holder udkig over flygtningelejren højt oppe fra et dødt træ.

Grarups fotografier af krigens virkelighed og hverdag – som er så langt fra den, vi kender herhjemme – dokumenterer gruen, så man ikke er i tvivl om den. Gennem Grarups linse er man vidne til katastrofer, hvor følgevirkningerne synes uendelige. Men samtidig fornægter skønheden og håbet i hans billeder sig ikke. De stærke kompositioner og dragende motiver giver dem en spændvidde, som rækker ud over det almindelige pressebillede. De sort-hvide billeder hænger længe på nethinden. Måske fordi han ofte skildrer det hverdagslige og det store drama i sine fotografier – som i billedet af det velklædte, forelskede par, der holder i hånd på vej gennem krigshærgede murbrokker. Kærlighed og katastrofe er en stærk konstellation.

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Event i operaen med efterfølgende netauktion

Auktionen på nettet udspringer af en stor velgørenhedsevent i Operaen den 6. december, hvor Jan Grarup til fordel for Dignity præsenterer en række af sine mest ikoniske fotografier fra det nye fotobogværk “And Then There Was Silence”. I forestillingen fortæller Grarup om sine mange oplevelser i alverdens brændpunkter gennem sin lange karriere som krigsfotograf.

Den efterfølgende auktionen afholdes også i samarbejde med Dignity og er åben for bud frem til hammerslaget falder den 16. december. Hammerslaget går ubeskåret til Dignity, der netop har modtaget Kronprinseparrets Sociale Pris 2017 for sit store arbejde mod tortur.

Særeftersyn på Nyhavns Bodega

Dignity har arrangeret, at alle værkerne efter forestillingen på Operaen kan opleves på et særeftersyn på et af Jan Grarups yndlingssteder, Nyhavns Bodega, Lille Strandstræde 10, København K fra den 7.-13. december mellem kl. 16-19.

For yderligere spørgsmål om værkerne kontakt venligst Dignity på 3376 0600


 

In the Shadow of Disaster

You can now help make a difference, when we present works by the world-renowned Danish war photographer Jan Grarup at a charity auction on 16 December for the benefit of Dignity – Danish Institute Against Torture.

“And Then There Was Silence”

The Danish photographer Jan Grarup is recognized worldwide for his images of war from the many hotspots around the world. In a new photo book, “And Then There Was Silence,” he presents his most iconic photographs of the last couple of decades spent among war-torn soldiers, refugees and great suffering. 12 photographs from the book will now come under the hammer for the benefit of the Dignity organization, Danish Institute Against Torture.

The title of the book “And Then There Was Silence” refers to, among other things, the silence that follows in the wake of the media’s disaster coverage of areas struck by catastrophe. With the title, the photographer points out that the disaster is omnipresent – even when we as bystanders are not watching. The images scream reality right in our face – more than what a thousand words could.

Images of the War’s Horror and Beauty

Jan Grarup’s photographs document the pervasive destruction in the war-torn and famine stricken areas that he has visited – from Mogadishu to Mosul. But Grarup’s camera lens also captures the absurd and life-affirming moments in the midst of all the destruction that stirs one’s curiosity, such as the image of a man with a swordfish on his back or a boy watching the refugee camp from above in a dead tree.

Grarup’s photographs of the reality and everyday life of war – so far removed from the life we know here at home – document the horror, so that you are in doubt of its existence. Through Grarup’s lens you are a witness to disasters where the repercussions seem never-ending. But at the same time, it is hard not to recognize the beauty of his images. The strong compositions and enticing motifs broaden their scope and moves them beyond the usual journalistic photography. The black and white pictures remain on your retina for a long time. Perhaps the staying power comes from his depiction of both everyday life and great dramas in his photographs – as in the image of the well-dressed couple in love who hold hands on their way through the ruins of a city street. The combination of devotion and devastation is a strong visual device.

Event in the Royal Danish Opera Followed by Online Auction

The online auction originates from a major charity event at the Royal Danish Opera on 6 December, where Jan Grarup for the benefit of Dignity presents a number of his most iconic photographs from the new photo book “And Then There Was Silence”. In the performance, Grarup will tell about his many experiences in the hotspots around the world throughout his long career as a war photographer.

The subsequent auction is also held in collaboration with Dignity and is open for bidding until the hammer falls on 16 December. The full hammer price goes to Dignity, which has just received the Danish Crown Prince and Princess’ Social Award 2017 for the organization’s significant work against torture.

Special Preview at Nyhavns Bodega

After the performance at the Royal Danish Opera, Dignity has arranged it so that all the works can be viewed at a special preview at one of Jan Grarup’s favourite venues, Nyhavns Bodega at Lille Strandstræde 10, Copenhagen K from 7-13 December between 4 and 7 pm.

For further questions about the works, please contact Dignity at +45 3376 0600.

Posted by:Christine Almlund